Pierwsze słowa o PW-Sat 2?

0

Na stronie Macieja Urbanowicza (Studenckie Koło Astronautyczne, działające przy wydziale MEiL PW) pojawiła się prezentacja dotycząca badań ziemskiej termosfery. W tej prezentacji znajdują się słowa o możliwości budowy przez Politechnikę Warszawską kolejnego satelity typu CubeSat. Czy doczekamy się zatem PW-Sat 2?

Pierwszy PW-Sat – który najprawdopodobniej będzie pierwszy polskim sztucznym satelitą – powinien wystartować pod koniec tego roku. Data startu jest głównie zależna od rakiety nośnej – Vegi, której start powinien nastąpić najwcześniej w listopadzie tego roku (choć może ulec opóźnieniom).

Niedawno strona polska (konkretnie – Politechnika Warszawska) została zaproszona do udziału w programie QB50, który polega na umieszczeniu 50 miniaturowych satelitów (typu CubeSat) na niskiej orbicie wokółziemskiej. Badania w ramach QB50 koncentrowałyby się na termosferze z wielu różnych punktów na orbitach w tym samym przedziale czasowym. Stąd też pomysł zbudowania drugiego satelity Politechniki Warszawskiej o roboczej nazwie PW-Sat 2.

Jeśli Politechnika Warszawska zdecyduje się wziąć udział w tym programie, to będzie odpowiedzialna między innymi za budowę komponentów satelity,  testy, sterowanie  oraz finansowaniu swojej części. Aktualnie wydaje się, że największą przeszkodzą w realizacji tego pomysłu jest brak finansów, ale w chwili obecnej nie ma jeszcze oficjalnej odpowiedzi ze strony władz uczelni.

Artykuł o prezentacji można zobaczyć pod tym adresem:
http://www.maciejurbanowicz.org.pl/2010/03/17/maciej-urbanowicz-o-badaniu-termosfery-prezentacja/

Comments are closed.