Profil firmy Geometron Ltd.

0

Wielu z nas zna ambitne amerykańskie firmy z sektora kosmicznego, a niektórzy (choć to już niewielu) mogą również wymienić kilka największych europejskich przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do nich mniejsze, europejskie firmy są w ogóle nieznane. Redakcja kosmonauty postanowiła zmienić tę sytuację przybliżając ich profile i opisując osiągnięcia. Cykl nasz rozpoczynamy od greckiej firmy Geometron Ltd. Jest to jeden z kontaktów, jakie nawiązaliśmy podczas spotkania z greckimi firmami w lutym tego roku.

Firma Geometron koncentruje swe działania w pięciu sektorach. Są to:

  • Technologie informacyjne i komunikacyjne – związane z dedykowanymi systemami wspomagającymi zarządzanie.
  • Sektor ochrony środowiska – związany między innymi z zagadnieniami oceny i wspomagania działań w przypadku klęsk żywiołowych, zmian klimatycznych oraz zabezpieczenia i konserwacji dziedzictwa kulturowego. Część z tych zadań jest zależna od działalności firmy w sektorze kosmicznym.
  • Rolnictwo – skoncentrowane na zadaniach powiązanych z zarządzaniem zasobami (woda, pestycydy, nawozy itp itp).
  • Transport – usługi nawigacje, zarządzanie flotą, efektywne użycie systemów nawigacji satelitarnej.
  • Przemysł kosmiczny – skoncentrowany na przetwarzaniu i udostępniany danych zebranych przez satelity obserwacyjne z przeznaczeniem dla ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, meteorologii, bezpieczeństwa publicznego oraz oceny ryzyka.

Geometron oferuje bezprzewodowe systemy sieciowe oraz systemy GIS dla badań nad środowiskiem i mikroklimatem, a także bardziej dedykowanymi rozwiązaniami dla rolnictwa, na przykład pomiar poziomu wzrostu plonów, lub badanie zanieczyszczenia środowiska, występujące na przykład w wodzie lub powietrzu. Firma także wspiera działania związane z zarządzaniem zasobami środowiskowymi – przykładowo udziela wsparcia podczas pożarów lasów za pomocą danych satelitarnych umieszczonych na mapach oraz w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Jak widać, większość z powyższych działań jest ściśle związana z obserwacjami satelitarnymi oraz nawigacją. Są to jedne z najbardziej widocznych i najbardziej ‘masowych’ korzyści jakie płyną z obecności różnych satelitów w przestrzeni kosmicznej.

Geometron jest przykładem firmy, która chce rozwinąć swoją działalność na wielu płaszczyznach w różnych krajach. Prócz Grecji i Polski Geometron akcentuje swą działalność na Cyprze oraz w Hiszpanii. Ponadto, firma jest otwarta na współpracę w zakresie badań i rozwoju technologii oraz zastosowania i wprowadzania na rynek wypracowanych rozwiązań związanych z jej profilem działalności. Partnerami tej współpracy mogą być lokalne władze, małe i średnie firmy o podobnej działalności, grupy badawcze na uniwersytetach i innych instytutach naukowych, przedsiębiorstwa związane z rolnictwem, turystyką i ochroną środowiska, a także niezależne organizacje (nie wspierane przez państwa) oraz służby ratownicze.

Źródło – dokument przesłany do redakcji Kosmonauty od firmy Geometron.

Comments are closed.