Pierwsza ciekawa europejska analiza nowego planu dla NASA

0

Pojawiła się pierwsza europejska analiza nowej strategii rozwoju amerykańskiej agencji kosmicznej. Wniosek jest całkiem pozytywny: Europa ma szansę w większym stopniu brać udział w przyszłościowych misjach eksploracyjnych oraz konkurować z sektorem prywatnym. Analiza powstała we francuskim instytucie stosunków międzynarodowych (IFRI).

1 lutego 2010 roku administrator NASA (Charles Bolden) ogłosił nowy kierunek rozwoju tej amerykańskiej agencji kosmicznej. Ten nowy kierunek rozwoju oparty jest o propozycję nowego budżetu NASA na rok fiskalny 2011 (wraz z zarysem finansowania na lata następne – aż do 2015 roku). Aby wszystkie nowe cele rozwoju były możliwe do zrealizowania, zaplanowano pewien wzrost budżetu NASA.  Wzrost skierowany na bardziej intensywne badania naukowe, rozwój techniki oraz bardziej intensywną współpracę z prywatnymi firmami (np komercyjne systemy transportu załogowego na orbitę). Jednocześnie zaproponowano anulowanie programu Constellation w całości.

Kilka tygodni później, pojawiła się pierwsza europejska (a dokładniej – francuska) analiza proponowanej nowej koncepcji rozwoju NASA. Analiza powstała we francuskim instytucie stosunków międzynarodowych (IFRI). Instytut ten jest jednym z najbardziej liczących się organizacji zajmujących strategiczną oceną przedsięwzięć z całego świata, w tym i tych związanych z nauką, technika i eksploracją kosmosu. Pracownicy IFRI to specjaliści z wielu dziedzin nauk technicznych i społecznych – od ekonomii, poprzez socjologię, aż do inżynierii.

Analiza, prócz podstawowego omówienia zagadnienia anulowania Constellation (zdania związane z wynikami prac komisji Augustine) zawiera kilka naprawdę interesujących zdań na temat możliwej współpracy na linii Europa – NASA. Przede wszystkim, IFRI uważa, że jest możliwa bardziej intensywna współpraca naukowo-technologiczna pomiędzy firmami/agencjami z naszego kontynentu a amerykańską agencją kosmiczną. Z drugiej strony, dostrzegana jest możliwość współpracy NASA ze ‘wschodzącymi krajami’ (np Indie) w projektach związanych np z ISS. Może to oznaczać, że wzrost siły ‘konkurencji’ ze strony tych krajów oraz potencjalnie spadek znaczenia Europy w eksploracji kosmosu. Tę wiadomość z pewnością powinni przeczytać politycy różnych krajów oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – dotychczasowy ‘tradycyjny’ partner NASA (współpraca szczególnie widoczna na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej).

Ponadto, przewiduje się możliwość ubiegania się przez firmy europejskie o komercyjne kontrakty związane z transportem ładunków oraz ludzi na orbitę (niedawno przedstawiliśmy prywatne systemy załogowe, które niebawem mogą wynosić ludzi na orbitę). Z pewnością jest to atrakcyjna możliwość rozwoju – o ile prawo (np zasady ITAR) lub względy polityczne (np pozwolenie USA na ‘kupno’ i oparcie się o sprzęt/usługę wyprodukowaną w Europie) na to pozwolą.

Dokument jest bardzo ciekawy z europejskiego punktu widzenia – jest to pierwsza analiza, w której wypowiedziane są zdania na temat potencjalnej przyszłościowej współpracy pomiędzy Europą a USA na płaszczyźnie eksploracji załogowej oraz komercyjnych inicjatyw. Analizę można odczytać jako informację o szansie dla Europy. Warto tu dodać, że wniosek tej analizy jest głównie przeznaczony dla polityków, którzy powinni zabiegać o możliwość szerokiej współpracy firm/agencji europejskich z NASA. Czy ją wykorzystamy? Miejmy nadzieję, że tak!

Dokument-prezentację można zobaczyć pod tym linkiem (plik .pdf, w języku francuskim).

Comments are closed.