ESMO: spotkanie w Ministerstwie Nauki

0

Akcja wsparcia dla polskiego udziału w projekcie ESMO trwa i zatacza coraz większe kręgi. Po kilku artykułach i wywiadach (o niektórych wspominaliśmy w podsumowaniu pierwszego tygodnia akcji) nastąpiło spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Studenci spotkali się z Minister Barbarą Kudrycką.

Profesor Barbara Kudrycka wyraziła duże zainteresowanie tym projektem jako przykładu zaangażowania polskich studentów w ambitne plany międzynarodowe. Ponadto, według informacji zawartych w informacji prasowej na temat tego spotkania (link na końcu artykułu), Minister Barbara Kudrycka zadeklarowała pilne przygotowanie promesy finansowej przez MNiSW. Promesa pozwoliłaby studentom na dalszy udział w tym projekcie.  Czy oznacza to, że akcja wsparcia dla satelity ESMO przyniosła sukces? Możliwe że tak, ale warto poczekać na oficjalne potwierdzenie.

Celem misji ESMO są badania dotyczące Srebrnego Globu, ale również, a może i przede wszystkim rozwój kapitału ludzkiego w postaci studentów, którzy w przyszłości będą stanowili trzon europejskiej elity inżynierów, budujących kosmiczną aparaturę. Koordynacją rozwoju inżynierii kosmicznej w każdym liczącym się europejskim kraju zajmują się odpowiednie agencje. Większość europejskich krajów jest również członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Polski udział w projekcie ESMO to nie tylko podsystemy satelity, ale składka na wystrzelenie rakiety nośnej, którą jest wpłacana wraz z innymi krajami biorącymi udział w tej misji. Niestety wystrzelenie rakiety jest sporym wydatkiem, na który aktualnie nie ma środków w Polsce. Ponieważ Polska wciąż nie posiada własnej agencji kosmicznej (które w innych krajach wspierają swoich studentów), a fundusze w programie PECS zostały już przeznaczone na inne cele, studenci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć alternatywne źródła finansowania. Stąd też studenci starali się dotrzeć do przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by przedstawić projekt ESMO oraz uzyskać wsparcie.

Do 2013 roku Polska powinna wpłacić 135 tys. EUR, aby nasze trzy największe politechniki, tj. Akademia Górniczo-Hutniczna, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska, mogły wziąć udział w projekcie. Jednak deklarację posiadanych funduszy musimy złożyć w najbliższym czasie, aby Europejska Agencja Kosmiczna wzięła pod uwagę udział polskich studentów, a pierwszą ratę wpłacić w 2011 roku. Start rakiety nie stanowi dużej kwoty biorąc pod uwagę zyski, które inwestycja może przynieść w przyszłości.

Źródło informacji:
http://www.nauka.gov.pl/

Comments are closed.