Teleskop Spitzera odkrywa układ podwójny brązowych karłów

0

Dzięki Teleskopowi Spitzera odkryto parę najmłodszych znanych obecnie brązowych karłów. W przypadku potwierdzenia odkrycie to może dostarczyć nowych informacji na temat sposobu formowania się brązowych karłów. Brązowe karły są trudne do wyszukania z powodu ich słabej emisji. Znalezienie takich obiektów na najwcześniejszych etapach ewolucji jest również trudne, ponieważ obiekty te ewoluują bardzo szybko.

Obecnie tzw. protobrązowe karły udało się odnaleźć w ciemniej mgławicy Barnard 213 w obrębie regionu gwiazdotwórczego Taurus-Auriga. Obserwacje tego obłoku Spitzer wykonał w 2005 roku. Jego wyszukanie ułatwiła gęsta otoczka gazu, jasna w zakresie podczerwieni. Był to jeden z powodów dlaczego w celu odszukania tego typu obiektu analizowano obserwacje gęstego obłoku gwiazdotwórczego.

Obiekt ten, SSTB213 J041757 został odkryty na podstawie obserwacji wykonanych w zakresie fal długich za pomocą Spitzera. Dalsze obrazowanie w zakresie bliskiej podczerwieni wykonane w obserwatorium  Calar Alto w Hiszpanii ujawniło, że w rzeczywistości jest to układ podwójny dwóch brązowych karłów.

Układ ten był następnie badany za pomocą wielu innych teleskopów. Obserwacje wykonane za pomocą Caltech Submillimeter Observatory na Hawajach wraz z danymi ze Spiztera pozwoliły na opracowanie spektrogramu emisji otoczki gazowej. Dodatkowe dane zostały też zebrane w Calar Alto, za pomocą Very Large Telescopes w Chile oraz Very Large Array w Nowym Meksyku. Ponadto przeanalizowano 10-letnie dane zgromadzone w Canadian Astronomy Data Centre, które pozwoliły na określenie ruchu własnego tego obiektu na niebie.

Na podstawie dostępnych informacji stwierdzono, że brązowe karły wchodzące w skład SSTB213 J041757 są najchłodniejszymi tego typu obiektami jakie do tej poru udało się wykryć. Różnice w jasności SSTB213 J041757 na różnych długościach fal bardzo przypominają charakterystyki bardzo młodych gwiazd o małych masach. Wskazuje to, że formowanie się brązowych karłów przypomina bardziej tworzenie się małych gwiazd niż masywnych planet.

Źródło: Oficjalna strona teleskopu Spitzer’a

Comments are closed.