Sirenum Fossae okiem europejskiego orbitera

0

Niemieckie Centrum Aeronautyki, które operuje kamerą HRSC umieszczoną na orbiterze Mars Express opublikowało obraz Sirenum Fossae uzyskany przez to urządzenie. Centrum zdjęcia ma współrzędne 28S, 185E. Przedstawia ono fragment Sirenum Fossae na północ od krateru Magelhaens. Zobrazowany teren ma wymiary 230 x 127 km. Rozdzielczość wynosi 29 metrów na piksel.

Sirenum Fossae rozciąga się na przestrzeni ponad 2500 km na południe od regionu Tharsis. Jest systemem rowów tektonicznych powstałych na skutek  działania sił występujących  czasie wypiętrzania się płaskowyżu Tharsis. Spękania te są widoczne na zdjęciu pod postacią dwóch pęków równoległych linii biegnących od góry do dołu i na lewo od centrum obrazu.

Po lewej stronie zdjęcia widoczny jest duży krater o średnicy około 28 km. W porównaniu do innych tego rodzaju obiektów w otoczeniu jest wyraźnie młodszy – jego górka centralna i brzegi są wyraźnie widoczne. Blisko niego znajdują się jeszcze trzy inne duże kratery. Na zachodzie znajduje się krater o średnicy 56 km, na południowym zachodzie widzimy krater o średnicy 34 km. Na południu znajduje się mniejszy krater, o średnicy 9 km. Dwa największe kratery są relatywnie stare, o czym świadczą liczne drobniejsze kratery w ich obrębie. Najmniejszy jest natomiast młody, ponieważ nie jest zniszczony w wyraźnym stopniu.

W centralnej części zdjęcia można zauważyć płaskowyż noszący ślady wyraźnej erozji – między innymi na jego zachodnim zboczu widać szeroką dolinę.

Źródło: German Aerospace Center (DLR)

Comments are closed.