Teleskop Hubble’a bada ewolucję galaktyk osobliwych

0

Analizy udziału poszczególnych typów morfologicznych galaktyk odległych i porównanie go z takimi oszacowaniami dla galaktyk bliskich pokazało, że w przeszłości znacznie częściej występowały galaktyki osobliwe. Galaktyki spiralne były natomiast znacznie mniej liczne. Podkreśla to rolę zderzeń w  ewolucji galaktyk.

Do badań posłużyły obrazy galaktyk niedalekich oraz położonych w odległościach około 6 miliardów lat świetlnych. Wykorzystano dane z przeglądu Sloan Digital Sky Survey, oraz obserwacje kamery ACS teleskopu Hubble’a w obrębie głębokiego pola GOODS. Na podstawie wyglądu galaktyk skonstruowano diagramy, przedstawiające klasyfikację poszczególnych typów galaktyk według schematu zaproponowanego przez Edwina Hubble’a w 1926 roku. Łącznie zastosowano próbę 116 galaktyk w lokalnym Wszechświecie oraz 148 galaktyk odległych.

Uzyskane diagramy znacznie różniły się między sobą. W przeszłości znacznie częściej występowały galaktyki o nietypowych kształtach, czyli galaktyki osobliwe. Galaktyk spiralnych było natomiast wyraźnie mniej. Wskazuje to, że w ciągu ostatnich 6 miliardów lat większość takich galaktyk musiała przekształcić się w regularne galaktyki spiralne.

Uważa się, że galaktyki osobliwe uformowały galaktyki spiralne na drodze zderzeń i łączenia się ze sobą. Pomimo, że część badań wskazuje, że częstość zderzeń spadła znacznie około 9 milardów lat temu, wyniki te pokazują, że i po tym czasie zderzenia musiały zachodzić regularnie. Rezultaty te przeczą też często przyjmowanemu scenariuszowi, że zderzenia galaktyk najczęściej prowadzą do ukształtowania galaktyk eliptycznych. Zebrane dane wskazują, że musiały też prowadzić do formowania galaktyk spiralnych.

Taki scenariusz pasuje do galaktyki w Andromedzie. Jednak w przypadku Drogi Mlecznej śladów takich dużych zderzeń w niedalkiej przeszłości nie znaleziono. Nasza Galaktyka wymaga zatem dalszych badań.

Źródło: ESA

Comments are closed.