Fermi znajduje siedemnaście nowych pulsarów milisekundowych

0

Dzięki badaniom radiowym niezidentyfikowanych źródeł promieniowania gamma wykrytych przez satelitę Fermi stwierdzono, że 17 z nich to pulsary milisekundowe, co znacznie powiększyło liczbę znanych obiektów tego typu w naszej Galaktyce. Ich dalsze obserwacje mogą być pomocne w próbach detekcji fal grawitacyjnych.

Pierwszy pulsar milisekundowy został wykryty 28 lat temu. Od tej pory przeglądy całego nieba w zakresie radiowym pozwoliły na wyszukanie tylko 60 takich obiektów. Dzięki namierzeniu emisji gamma Fermi pozwolił na wykonanie dokładniejszych obserwacji określonych fragmentów nieba i odnalezienie dalszych pulsarów tego typu.

Obserwacje radiowe były prowadzone za pomocą pięciu instalacji – National Radio Astronomy Observatory, Robert C. Byrd Green Bank Telescope w USA, Parkes Observatory w Australii, Nancay Radio Telescope we Francji, Effelsberg Radio Telescope w Niemczech i Radioteleskopu Arecibo w Puerto Rico. Badano 100 źródeł. Do tej pory wyszukano 17 pulsarów, ale analizy danych są wciąż w toku. Poprzednie przeglądy pozwalały na znalezienie takiej ich ilości w ciągu dekady.

Część ze znalezionych pulsarów z czasem doprowadzi do zniszczenia gwiazd z którymi tworzą układy podwójne. Zdzierając z nich materię mogą zmniejszyć ich masę do poziomu tylko kilkudziesięciu mas Jowisza. Odnalezione obecnie pulsary tego typu podwoiły liczbę takich układów wykrytych w Drodze Mlecznej, a dalsze ich badania pozwolą na lepsze zrozumienie ewolucji takich układów.

Częstotliwość pulsów w pulsarach milisekundowych jest bardzo stabilna w skali poniżej mikrosekundy, dzięki czemu są porównywalne do najdokładniejszych zegarów atomowych. Precyzyjny monitoring zmian w czasie pulsacji tych obiektów, rozłożonych na całym niebie może pozwolić na pierwszą bezpośrednią detekcję tła fal grawitacyjnych.

Źródło: NASA

Comments are closed.