ESMO: podsumowanie pierwszego tygodnia akcji

0

22 lutego 2010 roku ruszyła akcja informująca o polskim udziale w studenckim satelicie ESMO. Celem tej akcji jest zdobycie i zabezpieczenie odpowiedniej ilości funduszy, które pozwolą na udział studentom naszego kraju w misji orbitera księżycowego. W części głównej artykułu zamieściliśmy podsumowanie pierwszego tygodnia akcji informacyjnej.

Celem misji ESMO są badania dotyczące Srebrnego Globu, ale również, a może i przede wszystkim rozwój kapitału ludzkiego w postaci studentów, którzy w przyszłości będą stanowili trzon europejskiej elity inżynierów, budujących kosmiczną aparaturę. Koordynacją rozwoju inżynierii kosmicznej w każdym liczącym się europejskim kraju zajmują się odpowiednie agencje. Większość europejskich krajów jest również członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Polski udział w projekcie ESMO to nie tylko podsystemy satelity, ale składka na wystrzelenie rakiety nośnej, którą jest wpłacana wraz z innymi krajami biorącymi udział w tej misji. Niestety wystrzelenie rakiety jest sporym wydatkiem, na który aktualnie nie ma środków w Polsce. Ponieważ Polska wciąż nie posiada własnej agencji kosmicznej (które w innych krajach wspierają swoich studentów), a fundusze w programie PECS zostały już przeznaczone na inne cele, studenci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć alternatywne źródła finansowania.

Do 2013 roku Polska powinna wpłacić 135 tys. EUR, aby nasze trzy największe politechniki, tj. Akademia Górniczo-Hutniczna, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska, mogły wziąć udział w projekcie. Jednak deklarację posiadanych funduszy musimy złożyć w najbliższym czasie, aby Europejska Agencja Kosmiczna wzięła pod uwagę udział polskich studentów, a pierwszą ratę wpłacić w 2011 roku. Start rakiety nie stanowi dużej kwoty biorąc pod uwagę zyski, które inwestycja może przynieść w przyszłości.

Oto oficjalne informacje, jakie otrzymaliśmy od studentów zaangażowanych w tę ambitną misję kosmiczną:

  • Studenci stworzyli stronę internetową projektu www.esmo.pl, również w języku angielskim.
  • W poniedziałek (22 lutego) ruszyła zorganizowana akcja informacyjna, realizowana między innymi poprzez serwisy społecznościowe. Dzięki temu informacja o braku funduszy ze strony polskiej na tę misji została przeczytana przez przynajmniej kilka tysięcy osób z całej Polski.
  • Stworzono stronę w wsparcia polskiego udziału ESMO w serwisie Facebook, obecnie ponad 250 fanów.
  • We wtorek (23 lutego) udzieliliśmy wywiadu dla stacji telewizyjnej Superstacja, materiał został wyemitowany dzień później.
  • Studentom udało się nawiązać kontakt z Ministerstwem Gospodarki – trwają rozmowy i wyjaśnienia.
  • W piątek (26 lutego) studenci udzielili  wywiadu warszawskiej edycji Gazety Wyborczej.
  • Dziekan Wydziału Mechaniki Energetyki i Lotnictwa (Politechnika Warszawska) poparł projekt ESMO oraz akcji informacyjnej. Ponadto,  wyraził chęć udzielenia wsparcia.
  • Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (docent Marek Banaszkiewicz) poparł tę akcję informacyjną oraz wyraził chęć udzielenia wsparcia.
  • Rektorzy Uczelni zaangażowanych w projekt ESMO uzyskali od studentów dokładny obraz sytuacji, po czym poparli akcję informacyjną.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że studenci zaangażowani w projekt ESMO aktywnie planują następne kroki tej akcji wsparcia. Możemy się zatem niebawem spodziewać dalszego rozwoju sytuacji.

Comments are closed.