Chandra, Hubble i Spitzer obserwują Centrum Galaktyki

0

Opublikowano mozaikę centralnego regionu Drogi Mlecznej złożoną z obrazów rentgenowskich z Chandry, obrazów w bliskiej podczerwieni z Teleskopu Hubble’a oraz obrazów podczerwonych z Teleskopu Spiztera. Jest to jeden z najdokładniejszych wizerunków jądra Drogi Mlecznej.

Obserwacje rentgenowskie i w podczerwieni pozwoliły na ukazanie szczegółów centralnego regionu Drogi Mlecznej pomimo dużej ilości pyłu. Zdjęcie ma szerokość około 0.5 stopnia. Centrum Galaktyki znajduje się w jasnym rejonie położonym po prawej, lekko nad centrum mozaiki.

Na zdjęciu kolor żółty reprezentuje obraz w bliskiej podczerwieni z HST. Pokazuje on regiony gwiazdotwórcze oraz liczne gwiazdy. Kolor czerwony reprezentuje obraz ze Spitzera. Widać na nim obłoki pyłu podgrzanego przez promieniowanie gwiazd oraz wiatry gwiazdowe. Widoczna jest na nim złożona struktura w postaci włókien i filamentów. Kolor niebieski pokazuje emisję rentgenowską gorącego gazu oraz rentgenowskich układów podwójnych.

Na obrazie widoczne są wszystkie etapy ewolucji gwiazd. Można zauważyć regiony gwiazdotwórcze, młode, gorące gwiazdy, gwiazdy stare i chłodne, oraz pozostałe po masywnych gwiazdach czarne dziury i gwiazdy neutronowe w rentgenowskich układach podwójnych. Tłem zdjęcia jest rozproszona emisja rentgenowska. Pochodzi ona z gorącego gazu podgrzewanego do temperatury kilku milionów st C na kilka sposobów. Temperatura gazu jest podnoszona między innymi przez rozbłyski zachodzące w okolicach supermaswynej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Ponadto za ich podgrzewanie odpowiedzialne są wiatry masywnych gwiazd oraz zachodzące w tym regionie wybuchy supernowych.

Źródło: Oficjalne strony teleskopu Chandra

Comments are closed.