HD 9446: Dwie Egzoplanety w Układzie

0

Czy pierwsze odkrycia planet pozasłonecznych, obwieszczone w 2010 roku to te pochodzące z misji Kepler? Okazuje się, że nie! 5 stycznia przekazano do publicznej wiadomości o układzie dwóch egzoplanet krążących wokół gwiazdy HD 9446.

Obiekty te, nazwane HD 9446 b i HD 9446 c, to gazowe giganty zbliżone masą do Jowisza. Egzoplaneta HD 9446 b ma masę minimalną około 0,7 masy Jowisza i krąży wokół swej gwiazdy macierzystej w średniej odległości 0,19 AU (mniej więcej 1/2 średniej odległości Merkurego od Słońca w naszym Układzie Słonecznym). Rok na HD 9446 b trwa 30 dni.

Druga planeta pozasłoneczna, HD 9446 c, ma masę minimalną około 1,8 masy Jowisza. HD 9446 c krąży też dalej od gwiazdy macierzystej – średnia odległość to około 0,65 AU (nieco bliżej od Wenus w naszym Układzie Słonecznym). Rok na tej egzoplanecie trwa 192 dni.

Gwiazda macierzysta, HD 9446 jest podobna do naszego Słońca – ma bardzo zbliżoną masę, promień i temperaturę fotosfery. Z tego powodu można zakładać, że warunki istniejące na obu egzoplanetach są bardzo piekielne – prawdopodobnie odpowiednio typ IV i III według klasyfikacji Sudarskiego. Ponadto, raczej nie ma szans w tym układzie na małą skalną egzoplanetę w ekosferze gwiazdy, bowiem można zakładać, że wpływ potężnej HD 9446 c na tę część układu jest bardzo duży.

Odkrycia dokonał zespół używający 193 cm teleskopu Haute-Provence Observatory. O odkryciach poinformowano 5 stycznia – dzień przed  odkryciami z teleskopu kosmicznego Kepler. Teleskop znajduje się we Francji.

Źródła informacji:
Exoplanet.eu
oraz publikacja
Hebrard_HD9446 (PDF)

Comments are closed.