Ares I: Problem Oscylacji Rozwiązany?

0

Pojawiło się kilka wieści na temat prac związanych z rakietą Ares I: dotyczą one sławnego problemu niebezpiecznych oscylacji w trakcie pracy pierwszego stopnia rakiety. Czy ta informacja uratuje tę rakietę? Niedawno spekulowano na temat możliwego anulowania rakiety Ares I.

Od 2007 roku, od kiedy to po raz pierwszy poinformowano o możliwości wystąpienia niebezpiecznych oscylacji podczas ostatnich sekund pracy pierwszego stopnia, inżynierowie programu Constellation starali się wypracować jakąś metodę redukcji wibracji. Kilka różnych rozwiązań zaproponowano – które sceptycy (oraz swego rodzaju przeciwnicy – np z programu DIRECT/Jupiter) uznali za niewystarczające do bezpiecznego uniesienia ludzi na orbitę.

Następnie, w trakcie startu rakiety Ares I-X zanotowano znacznie mniejsze niż przewidywano wcześniej oscylacje (około 1/3 – 1/2 wcześniej przewidywanej z obliczeń i modeli wartości)*, co jest potencjalnie bardzo pozytywnym wynikiem. W międzyczasie oczywiście trwały prace nad obniżeniem poziomu oscylacji.

Niedawno pojawiły się wyniki prac nad problemem oscylacji – wygląda na to, że ‘dual plane isolators’ (które można dość dowolnie przetłumaczyć na język polski jako dwupłaszczyznowe izolatory), zainstalowane pomiędzy pierwszym a drugim stopniem oraz drugim stopniem a kapsułą Orion skutecznie zredukują odczuwane przez astronautów oscylacje do akceptowalnego poziomu. Warto tutaj dodać, że postulowany akceptowalny poziom odczuwalnych wibracji dla załogi kapsuły Orion to 0,7 g – znacznie więcej niż np w przypadku programu Gemini (gdzie poziom wynosił 0,25 g). Wartość 0,7 g została (według informacji z pierwszego źródła tej informacji) wyznaczona na podstawie serii eksperymentów.

Czy ta informacja odmieni los rakiety Ares I? Niewiadomo. Zapewne na początku roku 2010 poznamy odpowiedź na to pytanie.

Źródła informacji:
http://blogs.nasa.gov/cm/blog/Constellation/posts/post_1244149653134.html

oraz http://www.spaceflightnow.com/news/n0912/23thrustoscillation/
oraz polskojęzyczne forum A4U.

* 30 dniowy raport ‘czego się nauczyliśmy w trakcie lotu rakiety Ares I-X‘, zawierający powyższe dane, można przeczytać pod tym linkiem:
http://www.nasa.gov/pdf/409037main_AresI-X_PF_Report.pdf

Comments are closed.