LCROSS: dużo wody na Księżycu!

0

Dziś opublikowano dalsze dane z misji LCROSS. Wynik jest jednoznaczny – w podbiegunowych kraterach księżycowych znajduje się sporo wody pod postacią lodu. Ten wynik ma potencjalnie duże znaczenie dla dalszej eksploracji Srebrnego Globu.

(W tym artykule mowa o lodzie skrytym wewnątrz podbiegunowych kraterów na Księżycu. O innym odkryciu wody w różnych miejscach na Srebrnym Globie pisaliśmy tutaj.)

9 października 2009 roku stopień Centaur oraz sonda LCROSS uderzyły w Księżyc. Celem tych uderzeń było wybicie dużej ilości materiału zalegającego wewnątrz krateru Cabeus – jednego z podbiegunowych kraterów na Srebrnym Globie. Uderzenie stopnia Centaur nie było tak efektowne jak się wcześniej spodziewano, jednak zostało zarejestrowane przez sondę LCROSS.

Od czasów impaktu sondy LCROSS trwała analiza danych. Niedawno wspominano o możliwości występowania rtęci wewnątrz miejsc, gdzie potencjalnie lód wodny może się znajdować. Brak jednak było oficjalnych informacji ze strony NASA o zarejestrowaniu lodu wodnego.

Aż do dziś.

Piątek 13 listopada 2009 okazuje się być szczęśliwym dniem dla społeczności naukowej na całym świecie. Dziś opublikowano wyniki z misji LCROSS. Zarejestrowano duże ilości wody w wybitym materiale – tym samym LCROSS można zaliczyć do w pełni udanych misji kosmicznych.

Najważniejsze dowody na istnienie wody pochodzą ze spektrometrów zainstalowanych na pokładzie sondy i pracujących w spektrum UV/widzialnym oraz bliskiej podczerwieni.

Woda była jedynym związkiem, który udało się dopasować do zapisu – żadna inna kombinacja związków chemicznych nie była w stanie wyjaśnić zaobserwowanego widma w tak dużym stopniu – choć z całą pewnością nie tłumaczy całego obrazu sytuacji. Obserwacja ta została następnie uzupełniona przez dane zarejestrowane przy użyciu drugiego spektrometru – tym razem pracującego w spektrum widzialnym i ultrafioletowym. Urządzenie to wykryło w widmie wyraźne linie emisyjne.

Linie te poddano następnie analizie, która pozwoliła na identyfikację związku. Jak się okazało za tak wyraźną sygnaturę odpowiada grupa OH, która jest bezpośrednio powiązana z wodą.

Tak wyraźna detekcja H2O w widmie zarejestrowanym przez oba niezależne detektory LCROSS, pozwala na stwierdzenie z całą pewnością, że na Księżycu istnieje cykl wodny i występuje ona w kraterze Cabeus. W tej chwili nadal nie wiadomo dokładnie jak rozłożony był materiał na powierzchni, ani jakie inne związki zostały wykryte przez urządzenia LCROSS – wśród kadydatów wymienia się ditlenek węgla, węglowodory, metan, metanol, etanol, ditlenek siarki oraz niezidentyfikowane związki organiczne. Wskazywać by to mogło na kometarne lub asteroidalne pochodzenie niektórych składników regolitu. Można się spodziewać, że dalsze analizy pozwolą na dokładniejsze zidentyfikowanie składu wyrzuconego materiału z powierzchni.

Nie mniej odkrycie wody na Księżycu zostało potwierdzone w sposób bezpośredni i bezsprzeczny.

Źródła wiadomości:
http://www.space.com/scienceastronomy/091113-lcross-moon-crash-water-discovery.html

http://www.nasa.gov/mission_pages/LCROSS/main/prelim_water_results.html

Zarejestrowane linie  emisyjne przez detektor UV/V, credits: NASA

Analiza widma  emisji zarejestrowanego przez spektrometr UV/V, credits: NASA

Comments are closed.