50 lat pierwszych zdjęć z ciemnej strony Księżyca

0

18 października minęła 50 rocznica od uzyskania zdjęć z sondy kosmicznej Łuna 3. Była to pierwsza sonda, która umożliwiła nam ujrzeć po raz pierwszy słynną “The Dark Side of the Moon.”

Na forum astro4u użytkownik juram przetłumaczył komunikat igencji TASS z 18 października 1959 roku:

18 Października o godzinie 19:50 czasu moskiewskiego AMS zakończyła pierwsze okrążenie Ziemi. Na jej pokładzie przeprowadzono badania przestrzeni kosmicznej w okolicach Ziemi i Księżyca. Podczas oblotu Księżyca przeprowadzono fotografowanie jego odwrotnej strony, niewidocznej z Ziemi. Rezultaty pomiarów naukowych oraz wykonane fotografie są opracowywane i będą opublikowane. Zakończywszy pierwsze okrążenie stacja międzyplanetarna oddala się obecnie od Ziemi i przez kolejne dwie doby będzie poza zasięgiem obserwacji z terytorium ZSRR.

Kolejny seans łączności z AMS nastąpi 21 Października między godziną 15-16 czasu moskiewskiego. Do tego momentu stacja oddali się od Ziemi na odległość ok. 327.000km i znajdzie się nad punktem obszaru Ziemi o współrzędnych: 38 stopni długości wschodniej i 23 stopni szerokości południowej.

O samej misji Łuna 3 można przeczytać więcej na anglojęzycznej wikipedii

Katalog oryginalnych zdjęć z sondy.
Strona ze zdjęciami z Łuny 3 po współczesnej obróbce.

Comments are closed.