Opportunity – o meteorycie, który jest… za duży

0

Łazik Opportunity od pewnego czasu bada dużą skałę, będącą meteorytem żelaznym. Meteoryt przyprawia w zdumienie naukowców, bowiem… jest za duży.

Skała Block Island jest największym meteorytem znalezionym do tej pory na Marsie. Uważa się, że meteoryt ten jest na tyle duży, że rozpadłby się podczas upadku na Marsa przy obecnej niskiej gęstości atmosfery. Musiał więc dotrzeć na Marsa w czasie gdy posiadał on gęstszą atmosferę, która wyhamowała go podczas spadku na planetę. Dalsze badania mogą dostarczyć informacji na temat warunków atmosferycznych oddziałujących na skałę od czasu jej spadku.

Opportunity znalazł w 2004r mniejszy meteoryt – Heat Shield Rock. Szacuje się, że skała Block Island jest od niego 10 razy masywniejsza. Meteoryt taki jest kilka razy zbyt masywny, aby przy obecnej gęstości atmosfery mógł spaść na powierzchnię Marsa bez rozpadu. Meteoryt ten musiał więc znaleźć się na Marsie w cieplejszej fazie obecnego cyklu klimatycznego Marsa, gdy czapy polarne uwalniają do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla. W innym razie musiałby znajdować się na Marsie od miliardów lat.

Skała była badana za pomocą instrumentu APXS, dzięki czemu nie ma wątpliwości że jest meteorytem bogatym w żelazo i nikiel. Instrument ten przebadał kilka miejsc na skale. Różnią się one składem pierwiastkowym. Dane takie mogą umożliwić oszacowanie warunków środowiskowych działających na tą skałę. Fragmenty różniące się składem mogły być wystawione na działanie pary wodnej lub ciekłej wody przez okresy czasu o różniej długości. Przed opuszczeniem skały planowane jest przebadanie większej ilości miejsc, zwłaszcza wykazujących różnice w kolorze i teksturze.

Kamera mikroskopowa MI ujawniła występowanie na powierzchni skały trójkątnych wzorów, typowych dla meteorytów żelaznych spotykanych na Ziemi. Normalnie taki wzór jest widoczny, gdy meteoryt zostanie przecięty, wyszlifowany i wytrawiony kwasem. Czasami pojawia się naturalnie, gdy meteoryt ulegnie erozji eolicznej na pustyni. Najprawdopodobniej Block Island jest przykładem takiego zniszczonego meteorytu.

Po zakończeniu badań Block Island planowane jest wznowienie jazdy. Długoterminowym celem jest krater Endeavour. Po opuszczeniu krateru Victoria łazik przebył do tej pory około 1/5 odległości do niego

Źródło:
SpaceflightNow.com

Comments are closed.