Nowy typ mgławic planetarnych

0

Zespół astronomów z Australii i Stanów Zjednoczonych wykrył typ mgławic planetarnych, wytwarzany przez gwiazdy masywniejsze od Słońca. Obiekty te są potocznie nazywane supermgławicami planetarnymi.

Badania były prowadzone pod kierownictwem  Miroslava Filipovica z University of Western Sydney. W ich rakach przeprowadzono obserwacje radiowe obu Obłoków Magellana. Stosowane były radioteleskopy należące do Australian Telescope National Facility. Zebrane dane pozwoliły na skorelowanie 15 silnych źródeł radiowych z mgławicami planetarnymi dobrze znanymi na podstawie obserwacji w zakresie widzialnym.

Taka silna emisja radiowa wskazuje, że  ta populacja mgławic została najprawdopodobniej wytworzona przez gwiazdy o masach 1 – 6 mas Słońca. Istnienie takiej grupy mgławic planetarnych było od dawna podejrzewane. Do tej pory masy większości mgławic planetarnych były szacowana na około 0.3 masy Słońca. Na podstawie masy tych mgławic można wnioskować, że wytwarzały je gwiazdy o masach do 0.6 masy Słońca. Masa mgławic o silnej emisji radiowej jest natomiast szacowana na około 2.6 masy Słońca. Obiekty te są też około 3 razy jaśniejsze od typowych mgławic planetarnych.

Wykrycie emisji radiowej z mgławic planetarnych nie było oczekiwane za pomocą dostępnych obecnie radioteleskopów. Zespół który dokonał odkrycia sprawdzał poprawność wyników przez 3 lata. Dokładniejsze badania zostaną wykonane w przyszłości za pomocą dużego systemu radioteleskopów Square Kilometre Array. Jego budowa planowana jest w zachodniej Australii.

(UWS)

Comments are closed.