Wyższa aktywność Słońca w odległej przeszłości?

0

Na sympozjum dotyczącym zmienności aktywności Słońca i innych gwiazd, które odbyło się podczas posiedzenia generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej przedstawione zostały wyniki obserwacji gwiazd podobnych do Słońca w różnym wieku. Wskazują one, ze w okresie młodości Słońca jego aktywność magnetyczna mogła być znacznie większa niż obecnie.

Badania prowadził zespół pod kierownictwem profesora Edwarda Guinana z Villanova University w USA. Ich celem było odtworzenie poszczególnych etapów życia Słońca. Badania porównawcze pozwalają na przypuszczenie, że 4 miliardy lat temu okres rotacji Słońca wynosił tylko 3 dni. Dzięki temu mechanizm dynama był znacznie wydajniejszy niż obecnie i wytwarzał pole magnetyczne znacznie silniejsze niż we współczesnych czasach. Plamy słoneczne musiały być więc wtedy znacznie większe. Promieniowanie rentgenowskie i ultrafioletowe też musiało być setki razy silniejsze niż obecnie.

Warstwa ozonowa w atmosferze Ziemi prawdopodobnie stała się na tyle gruba, że mogła chronić przed ultrafioletem dopiero około 2.5 miliarda lat temu. Przedtem silne promieniowanie słoneczne było niesprzyjające dla życia poprzez wywoływanie uszkodzeń DNA prowadzących do mutacji. Środowisko takie mogło zdeterminować rodzaj życia który powstał na Ziemi.

Badania te sugerują, że Słońce może nie być najlepszą gwiazdą dla rozwoju życia. Lepsze wydają się być mniej masywne pomarańczowe karły typu K, wolniej spajające paliwo wodorowe i żyjące dłużej (20 – 40 miliardów lat). Są one stabilne na tyle, że strefa przyjazna życiu wokół nich nie zmienia rozmiarów przez wiele miliardów lat. Gorszymi wydają się być gorętsze od Słońca gwiazdy typu F (z fotosferą produkująca duże ilości UV-C), oraz chłodniejsze gwiazdy typu K i M (gdzie UV-C jest wytwarzane w chromosferze).

Gwiazdy typu K są około 10 razy bardziej pospolite niż gwiazdy podobne do Słońca (typu G). Wokół gwiazd typu G najodpowiedniejszymi dla życia planetami mogą być obiekty skaliste kilka razy bardziej masywne od Ziemi. Dzięki silniejszej grawitacji mogą one utrzymać grubszą atmosferę, a ponadto mogą wytwarzać silniejsze pole magnetyczne. Dzięki temu ich powierzchnia powinna być lepiej chroniona przed wpływem gwiazdy, zwłaszcza we wczesnym okresie jej życia.

Źródło:
AstronomyNow.com

Comments are closed.