BRITE-PL-SAT?

0

Czy pierwszym polskim satelitą stanie się BRITE-PL-SAT? Niedawno pojawiły się informacje o zainteresowaniu polskich naukowców Polskiej Akademii Nauk. Projekt ten czeka na akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli projekt zostałby zaakceptowany oraz otrzymałby stosowne fundusze, to realizacja mogłaby nastąpić już w roku 2011.

Projekt BRITE-PL-SAT (jest to nazwa nieoficjalna) jest już trzecim – obok PW-Sat oraz być może wojskowej Mazovii – projektem, który miałby być zbudowane przez polskie środowiska naukowe i techniczne. Cele tego projektu byłyby zarówno naukowe jak i technologiczne.

Celem naukowym byłoby wykonanie precyzyjnych pomiarów astrosejsmologicznych wyznaczonych gwiazd. Dzięki tym pomiarom jest możliwe zbadanie struktury wewnętrznej gwiazd. Więcej na ten temat można przeczytać pod tym linkiem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Astroseismology

Celem technicznym byłoby wybudowanie pełnego sztucznego satelity w Polsce. Wynikiem takich prac polskie firmy zyskałyby szansę dostępu (oraz dalszego rozwoju w Polsce) do najnowszych i wyspecjalizowanych technik satelitarnych, co ma duże znaczenie w trakcie integracji Polski z Europejską Agencją Kosmiczną oraz dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Jednym z założeń tego projektu jest wykonanie jak największej ilości podzespołów satelity przez polski przemysł.

Can X-3 BRITE (BRIght -star Target Explorer) to mały satelita o kształcie sześcianu, wymiarach 20x20x20 cm i masie 6,5 kg. Jest więc to obiekt niejako ‘pochodny’ od standardów CubeSat (które najczęściej są wymiarów 10x10x10 cm oraz masy poniżej 1 kg). Pomimo małych rozmiarów, zakładana precyzja pomiarów jest o rząd wielkości większa niż obserwacji naziemnych. Ponadto, technologie wykorzystane w w Can X-3 BRITE pozwalają na szybką realizację projektu – dlatego też możliwe jest zbudowanie i wysłanie na orbitę tego satelity już w roku 2011.

Can X-3 BRITE jest wynikiem prac kanadyjskiej laboratorium Space Flight Laboratory (SFL) przy Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie. Dotychczasowa współpaca SFL w ramach projektu BRITE realizowana jest z austriackimi uniwersytetami (dla których oddzielny satelita BRITE może być również pierwszym satelitą tego kraju).

Projekt BRITE-PL-SAT z pewnością przyniesie wiele korzyści polskiej nauce, technice oraz gospodarce, jeśli oczywiście zostanie zaakceptowany i zrealizowany. Wypada zatem życzyć powodzenia Polskiej Akademii Nauk oraz wszystkim potencjalnym firmom, które brałyby udział w tym projekcie.

Strona SFL, dotycząca Can X-3 BRITE – http://www.utias-sfl.net/nanosatellites/CanX3/

Comments are closed.