Impakt na Jowiszu – obserwacje naziemne

0

Ślad impaktu na Jowiszu był badany za pomocą największych teleskopów, głównie w zakresie bliskiej podczerwieni. Teleskop Keck II wykonał obserwacje tego utworu już 20 lipca – zostały wtedy przerwane poszukiwania planety Fomalhaut b, okrążającej gwiazdę Fomalhaut, położoną w odległości 25 lat świetlnych w gwiazdozbiorze Ryby Południowej. Obserwacje wykonane w podczerwieni pokazały, że plama jest bardzo wyraźna w tym zakresie widma. To wskazuje, że w jej obrębie, w bardzo wysokiej części atmosfery występują aerozole. Były one również obecne w śladach zderzenia fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 15 lat temu. Dzięki temu nowa plama jest powszechnie uważana za ślad po zderzeniu.

Teleskop Gemini North obserwował Jowisza 22 lipca. Wykonał obserwacje bardzo szybko, już po 24 godzinach od złożenia propozycji. Dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej obrazy uwidoczniły strukturę tej plamy. Okazała się ona podobna do większych miejsc zderzenia fragmentów komety Shoemaker-Levy 9. Obserwacje w podczerwieni pozwoliły na badania wpływu impaktu na górną atmosferę planety. Rejestrując promieniowanie o długości fali 18 mikronów mierzono temperaturę górnej części atmosfery. Miejsce zderzenia okazało się znacznie cieplejsze od otoczenia.

Gemini North wykonał badania za pomocą systemu obrazującego i spektrometru MICHELLE. Obrazy zostały uzyskane przy 7 długościach fali w zakresie 8 – 18 mikronów. Dwa z nich (8.7 i 9.7 mikrona) zostały złożone w obraz barwny.

Z użyciem obrazów z pozostałych kanałów możliwe będą badania wpływu impastu na temperaturę, koncentrację amoniaku i skład aerozoli w górnej części atmosfery.

Źródła:
http://www.gemini.edu/node/11300

http://keckobservatory.org/index.php/news/jupiters_adds_a_feature/

Wątek na A4U:
http://astro4u.net/yabbse/index.php?topic=15622.0

Miejsce impaktu na obrazie z Gemini North. Kolor niebieski oznacza  emisję przy 8.7 mikrona, a żółty - przy 9.7 mikrona

Comments are closed.