IBEX – detekcja atomów neutralnych z Księżyca

0

Satelita IBEX wykrył bardzo szybkie atomy wodoru pochodzące z Księżyca,. Tym samym potwierdził ich istnienie, co stanowiło problem przez wiele dziesięcioleci.

Księżyc nie jest osłonięty polem magnetycznym, przez co jest swobodnie bombardowany przez wiatr słoneczny. Kilka procent cząstek wiatru słonecznego jest rozpraszanych przez powierzchnię w przypadkowych kierunkach. Jony po zderzeniu z powierzchnią przyjmują elektrony i stają się atomami neutralnymi.

Podczas fazy testów instrumentów satelita IBEX wykonywał obserwacje w czasie gdy z jego perfektywny oświetlona była połowa tarczy Księżyca. Niedługo po włączeniu instrumentu IBEX-Hi Księżyc przeszedł przez jego pole widzenia. Instrument wykrył wtedy atomy neutralne pochodzące z Księżyca. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że powierzchnia Srebrnego Globu po stronie oświetlonej rozprasza w postaci atomów neutralnych około 10% jonów wiatru słonecznego.

Informacje te są pomocne w badaniach losów cząstek w Układzie Słonecznym, a także w pozasłonecznych układach planetarnych i mgławicach protoplanetranych. Gdy wiatr słoneczny lub inne jony zderzają się z cząstkami pyłu, planetoidami lub księżycami są rozpraszane w postaci atomów neutralnych. Atomy takie mogą przebyć duże odległości, a następnie ponownie stracić elektrony. Następnie proces taki może się powtórzyć.

Pod koniec lata planuje się opracowanie pierwszej mapy nieba w zakresie atomów neutralnych pochodzących z szoku terminalnego, co jest głównym celem misji. Do tej pory zebrane dane nie pasują do żadnego modelu.

Źródło:
AstronomyNow.com

Comments are closed.