Deep Impact – obserwacje Ziemi

0

Za pomocą sondy Deep Impast wykonane zostały obserwacje Ziemi z dużej odległości, pozwalające na ocenę jak mogłaby wyglądać planeta pozasłoneczna podobna do Ziemi. Możliwe, że sprzęt pozwalający na wykonywanie takich obserwacji planet pozasłonecznych będzie dostępny w przeciągu 10 lat.

Do obserwacji posłużył instrument HRI. Ziemia była obserwowana przez 24 godziny w 7 pasmach spektralnych. Do tej pory pomiary były wykiwane z odległości 17 oraz 33 milionów kilometrów od Ziemi. Na skutek rotacji Ziemi sonda mogła obserwować różne oceany, lądy, oraz systemy chmur. Powodowało to zmiany obserwowanego koloru planety w zakresie światła niebieskiego oraz czerwonego. Obserwacje dowiodły w ten sposób istnienia oceanów.

Do tej pory udało się uzyskać obrazy tylko dużych i gorących planet pozasłonecznych. W przypadku jednej Spitzer zaobserwował nawet zmiany temperatury atmosfery. W przeciągu dekady prawdopodobnie pojawią się możliwości bezpośredniego badania planet typu ziemskiego w strefach przyjaznych życiu wokół różnych gwiazd. Obrazy takich planet będą jednak miały wielkość rzędu pikseli. Obserwacje Ziemi wykonane za pomocą Deep Impast pokazują jednak, że śledzenie zmian w kolorze planety podczas jej rotacji może umożliwić stwierdzenie zróżnicowania powierzchni, w tym występowania oceanów.

Źródło:
AstronomyNow.com

Comments are closed.