Gl 581 e – tylko 1,7 masy Ziemi!

0

Dziś świat dowiedział się o odkryciu nowej planety z wielce ciekawego układu planetarnego krążącego wokół gwiazdy Gl 581. Tym razem ten układ powiększył się o małą skalistą planetę, będącą zapewne odpowiednikiem Merkurego w naszym Układzie Słonecznym. Masa planety szacowana jest na minimum 1,7 masy Ziemi.

Planeta Gl 581 e ma krąży wokół swej gwiazdy macierzystej w odległości 0,03 AU z czasem 3,15 dnia. Tak mała masa egzoplanety oznacza, że jest to obiekt skalisty. Ponieważ gwiazda macierzysta to czerwony karzeł można założyć, że Gl 581 e jest odpowiednikiem Merkurego w naszym Układzie Słonecznym.

Układ Gl 581 jest wyjątkowo ciekawym układem planetarnym. Krążą tam (odkryte) cztery planety, wśród których Gl 581 c i Gl 581 d kilka lat temu były w centrum zainteresowania mediów. Planetę Gl 581 c nazwano nawet “drugą Ziemią”. Początkowo uważano, że planeta Gl 581 c kraży w tzw. ekosferze gwiazdy Gl 581, co oznacza, że potencjalnie mogła tam znajdować się woda w stanie ciekłym i warunki odpowiednie do życia. Późniejsze pomiary wykazały, że ta planeta krąży za blisko swej gwiazdy i jest raczej drugą Wenus niż Ziemią.

W międzyczasie planeta Gl 581 d zaczęła przykuwać coraz więcej uwagi astronomów – obecnie sądzi się, że może krążyć w odpowiedniej odległości od gwiazdy macierzystej do istnienia wody w stanie ciekłym. Z uwagi na wysoką masę Gl 581 d uważa się, że może to być egzoplaneta w całości pokryta głębokim oceanem. 

Źródła informacji:
http://www.space.com/scienceastronomy/090421-lightest-exoplanet.html


Comments are closed.