MESSENGER – poszukiwania wulkanidów

0

Sonda MESSENGER kontynuuje poszukiwania wulkanidów – hipotetycznej populacji małych planetoid, które powinny poruszać się wewnątrz orbity Merkurego.

Obiekty te powinny znajdować się w grawitacyjnie stabilnym regionie, dzięki czemu ich orbity mogłyby nie zmieniać się przez długi czas. Jest to jedyny znaczący grawitacyjnie stabilny region w Układzie Słonecznym w  którym do tej pory nie znaleziono grupy planetoid. Rejon ten jest trudny do obserwacji z powodu bliskości Słońca. Wcześniejsze obserwacje wykazały brak ciał o wielkości ponad 60 km. Jednak ze swojej unikalnej lokalizacji MESSENGER może wyszukać ciała o wielkości 15 km.

W czasie przejścia przez peryhelium (9 lutego) w dniach 7 – 11 lutego system kamer MDIS wykonał w tym celu serię obserwacji. Wykonano 256 zdjęć centralnego regionu wulkanidów. Zdjęcia  były wykonywane seriami pozwalających na zidentyfikowanie uderzeń promieniowania kosmicznego. O wynikach jeszcze nic nie wiadomo. Wcześniej, w lipcu 2008r wykonano podobną serię 240 zdjęć. pozwoliło to na dopracowanie metody i zweryfikowanie możliwości identyfikacji znanych obiektów.

Znalezienie wulkanidów dostarczyłoby informacji o warunkach we czesnym etapie formowania się Układu Słonecznego. Występowanie wulkanidów oznaczałoby większa częstość impastów na Merkurym. Tym samym utwory geologiczne powinny być młodsze niż to wynikałoby z datowania na podstawie liczby kraterów przy założeniu że częstość kwaterowania jest zbliżona do tej z Księżyca i Marsa.

(NASA)

Comments are closed.