Spitzer – Pył wokół białych karłów

0

Spektrometr IRS na Spitzerze pozwolił na zaobserwowanie krzemianów typu oliwinu wokół 6 białych karłów. Pył ten powstał prawdopodobnie na skutek rozpadu planetoidy , która zbytnio zbliżyła się do białego karła i została rozerwana siłami pływowymi. Wcześniej był znany tylko jeden tego typu zanieczyszczony biały karzeł. Teraz większa próbka wskazuje, że takie zjawiska nie są bardzo rzadkie.

W pyle nie wykryto też węgla, dzięki czemu jest on podobny składem do planet skalistych. Przyszłe obserwacje pozwolą na lepsze określenie składu chemicznego pyłu.

Żródło:
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2009-01/release.shtml

Comments are closed.