Przygotowania do startu rakiety Cyklon-3 z satelitą Koronas-Foton

0

Obecnie trwają przygotowania do wyniesienia satelity o nazwie KORONAS-FOTON, którego podstawowym zadaniem będzie prześledzenie i zbadanie obszarów koncentracji energii i jej przemiany w energię przyspieszenia cząstek podczas rozbłysków słonecznych, a także zbadanie mechanizmu przyspieszeń i propagacji oraz oddziaływania cząstek o wysokich energiach w słonecznej atmosferze. Badaniu poddane zostaną także korelacje fizyczno – chemiczne pomiędzy aktywnością na Słońcu a procesami zachodzącymi w atmosferze Ziemi.

KORONAS (Kompleksowe Orbitalne Obserwatorium Aktywności Słońca) – Rosyjski program kosmiczny we współpracy międzynarodowej z Gruzją, Polską, Niemcami, Ukrainą, Francją oraz Wielką Brytanią, którego celem jest wystrzelenie na orbitę okołoziemską trzech satelitów przeznaczonych do badania Słońca.

Do tej pory na orbicie znalazły się:

 • KORONAS-I – wystrzelony 02.03.1994r.
 • KORONAS-F (AUOS-SM-KF) – wystrzelony 31.07.2001r.

Koronas-Foton wyniesiony zostanie na orbitę o parametrach 500×500 km, inklinacji 82,5° przy pomocy rakiety nośnej Cyklon-3 ze stanowiska startowego w Plesiecku.

Start nastąpi 29.01.2009r. o godz. 14:30 CET.

Całkowita masa startowa satelity wynosi 1900 kg, natomiast masa łączna aparatury naukowej wynosi 540 kg.

Cele misji:

Fizyka Słońca:

 • określenie funkcji dystrybucji przyspieszenia elektronów, protonów i nukleonów oraz ich dynamiki,
 • badania dotyczące zmian funkcji dystrybucji cząstek wysokoenergetycznych,
 • zbadanie różnic w przyspieszeniach elektronów i protonów,
 • zbadanie efektów po wydostaniu się promieniowania gamma z wysokoenergetycznych obszarów,
 • określenie mechanizmów i warunków dotyczących przyspieszeń elektronów i protonów w różnych fazach rozbłysków słonecznych, a także określenie parametrów rozszerzania się obszarów przyspieszanych cząstek,
 • Określenie składu pierwiastkowego regionów promieniowania gamma poprzez spektrometr gamma oraz przechwycenie niskoenergetycznych neutronów w atmosferze Słońca,
 • określenie wysokości wytwarzania promieniowania wtórnego poprzez obserwacje osłabienia torów deuteronów z rozbłysków słonecznych,
 • określenie widma energetycznego przyspieszonych protonów i nukleonów oraz jego dynamiki na podstawie analizy linii widma promieniowania gamma,
 • przebadanie zjawiska tworzenia się lekkich pierwiastków ( Li, Be, D, 3He) podczas rozbłysków słonecznych,
 • badanie zależności fizycznych pomiędzy Ziemią i Słońcem,
 • monitorowanie pochłaniania przez górne warstwy atmosfery Ziemi skrajnego nadfioletu emitowanego przez Słońce,

Astrofizyka:

 • badania twardego promieniowania rentgenowskiego oraz promieniowania gamma rozbłysków gamma,
 • badanie promieniowania rentgenowskiego z jasnych źródeł wzdłuż płaszczyzny ekliptyki.

Na wyposażeniu Koronas – Foton znajdują się:

 • wysokoenergetyczny spektroskop NATALYA-2M badający wysokoenergetyczne promieniowanie słoneczne,
 • RT-2 – teleskop niskoenergetycznego promieniowania gamma, który posłuży do zbadania szybkich zmienności rentgenowskich w rozbłyskach słonecznych,
 • PENGUIN-M – polarymetr twardego promieniowania rentgenowskiego, który posłuży do badań nad widmem promieniowania X oraz gamma rozbłysków słonecznych oraz polaryzacji liniowej,
 • KONUS-RF – spektrometr promieniowania X oraz gamma, który posłuży do analizy obu rodzajów promieniowania elektromagnetycznego, a także będzie badał kosmiczne rozbłyski gamma,
 • BRM – spektrometr promieniowania X, który posłuży do badań nad twardym promieniowaniem rentgenowskim rozbłysków słonecznych,
 • PHOKA – wielokanałowy spektrometr promieniowania ultrafioletowego badające jego widmo przemierzające próżnie oraz docierające do górnych warstw atmosfery,
 • TENIS – teleskop-spektrometr do obrazowania słonecznej spektroskopii w zakresie promieniowania X, który posłuży do badań nad przestrzenną strukturą i dynamiką aktywnych formacji w koronie słonecznej w miękkim promieniowaniu rentgenowskim. W tym urządzeniu znajdzie się także polski wkład pod postacią fotometru SphinX-F, który umożliwi pomiary strumieni promieniowania Słońca w zakresie miękkim rentgenowskim, skonstruowany we wrocławskim Zakładzie Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 • ELECTRON-M-PESCA – analizator cząstek naładowanych, który posłuży do badań nad energetycznymi słonecznymi cząstkami oraz nad promieniowaniem kosmicznym,
 • STEP-F – satelitarny teleskop elektronów i protonów – urządzenie, które posłuży do badań nad dynamiką pasów radiacyjnych Ziemi podczas aktywności słonecznej i magnetosferycznej,
 • SM-8M – magnetometr, który posłuży do określenia orientacji osi satelity względem pola magnetycznego ziemi,
 • SSRNI – system rejestracji i gromadzenia danych na pokładzie satelity,
 • BUS-FM – zapewnia kontrolę i komunikację z satelitą.

Źródło:
Koronas-Foton
Centrum Badań Kosmicznych PAN

Comments are closed.