Przygotowania do startu Delta II z satelitą NOAA-N’

0

Trwają przygotowania NASA do wystrzelenia rakiety Delta II wraz z satelitą meteorologicznym NOAA-N Prime. Wg wstępnych przewidywań start ma nastąpić 4 lutego z wyrzutni SLC-2 w bazie Vandenberg w Kalifornii w okienku startowym trwającym od 23:22 do 23:32 czasu środkowoeuropejskiego.

4 listopada 2008r. przetransportowano satelitę w ładowni wojskowego samolotu transportowego C-5A na lotnisko bazy sił powietrznych w Vandenberg, po czym umieszczono go w Hazardous Processing Facility. 15 stycznia przewieziono satelitę na stanowisko startowe, gdzie zintegrowano go z rakietą. 22 stycznia zakończono z powodzeniem testy powiązane z integracją NOAA-N Prime z Delta II. Obecnie trwa sprawdzanie łączności z satelitą oraz systemów telemetrii. Na 27 stycznia zaplanowano instalację owiewek ładowni, które chronią satelitę podczas startu przed uszkodzeniem oraz nadają aerodynamiczny kształt rakiecie. Napełnienie drugiego stopnia Delta II paliwem hipergolicznym jest zaplanowane na 31 stycznia.

NOAA-N Prime jest najnowszym satelitą zbudowanym przez Lockheed Martin Space Systems Company dla Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery USA (NOAA), którego zadaniem będzie monitorowanie ziemskiej atmosfery poprzez obrazowanie i pomiary: promieniowania Ziemi, warstwy ozonowej, powierzchniowej temperatury mórz, rozchodzenia się aerozoli a także tworzenie pionowych profili temperatury oraz profili wodnych w troposferze oraz stratosferze.

Satelita będzie także uczestniczył w pomiarach strumieni protonów i elektronów na wysokości, na której będzie przebywał oraz weźmie udział w Satelitarnym Systemie Poszukiwania i Ratownictwa – SARSAT.

NOAA-N Prime wyniesiony zostanie na orbitę bliską polarnej o parametrach 870×870 km, inklinacji 98,73°. Jedno okrążenie satelity wokół Ziemi wyniesie 102,14 min.

Po osiągnięciu wymaganego położenia na orbicie nazwa satelity NOAA-N Prime przemianowana zostanie na NOAA 19.

Na wyposażeniu NOAA-N Prime znajdują się:

 • Advanced Very High Resolution Radiometr (AVHRR/3) – jest to sześciokanałowy radiometr służący do rejestracji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym oraz podczerwonym. Instrument ten będzie mierzył odbitą energię słoneczną oraz wypromieniowaną energię cieplną z lądów, mórz, chmur i pośrednio z atmosfery,
 • High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS/4) – jest to wysokiej rozdzielczości sonda podczerwieni, gdzie wraz z AMSU-A będą wykorzystywane do pomiarów temperatury w celu stworzenia pionowych profili temperatury od powierzchni ziemi do wysokości ok. 40 km,
 • Advanced Microwave Sounding Unit – A (AMSU-A) – urządzenie posłuży do pomiarów promieniowania w zakresie mikrofalowym, które wraz z HIRS/4 posłużą do pomiarów globalnej temperatury w celu stworzenia pionowych profili temperatury oraz wilgotności powietrza,
 • Microwave Humidity Sounder (MHS) – jest to mikrofalowa sonda wilgotności, która także weźmie udział w tworzeniu profili wilgotności powietrza, a jej bezpośrednim celem będzie pomiar zawartości wody w stanie ciekłym, jaka gromadzi się w chmurach,
 • Solar Backscatter Ultraviolet Spectral Radiometer (SBUV/2) – jest to radiometr pracujący w zakresie ultrafioletu badający napromieniowanie słoneczne i promieniowanie Ziemi, który pozwala określić:
  • całkowitą koncentrację ozonu w stratosferze z dokładnością do 1%,
  • pionowy rozkład ozonu z dokładnością do 5%,
  • długoterminowe napromieniowanie słoneczne w zakresie długości fali 160-400 nm,
  • fotochemiczne procesy w warstwie ozonowej.
 • Space Environment Monitor (SEM-2) – jest to urządzenie mające na celu dostarczanie pomiarów określających intensywność promieniowania pasów radiacyjnych Ziemi oraz pomiary strumieni cząstek naładowanych na wysokości orbity, na której przebywać będzie satelita,
 • Advanced Data Collection System (ADCS) – jest to system zbierania danych, który polega na gromadzeniu danych (z boji oceanicznych, pływaków podpowierzchniowych oraz stacji meteorologicznych) takich jak: ciśnienie atmosferyczne, temperatura powierzchni wody, zasolenie mórz i oceanów, powierzchniowe i podpowierzchniowe prądy morskie, poziomy mórz i rzek, pozycje statków, a następnie przekazaniu ich do stacji naziemnej, gdzie podlegają analizie,
 • Search And Rescue Instruments (SAR) – składa się z dwóch urządzeń służących do odbieranie i przetwarzania sygnałów alarmowych, do których należą Search and Rescue Repeater (SARR) oraz Search and Rescue Processor (SARP-3). SARR wysyła sygnały alarmowe na częstotliwości 1544 MHz do stacji naziemnej zwanej jako Local User Terminal (LUT). Jednak komunikacja ta może się odbyć tylko wtedy, gdy satelita jest widoczny ze stacji naziemnej. SARP wykrywa sygnały alarmowe nadawane z powierzchni ziemi i wysyła je poprzez nadajnik SARR. Podczas, gdy satelita nie jest widoczny ze stacji naziemnej SARP gromadzi wszelkie wiadomości alarmowe do czasu ponownego kontaktu ze stacją LUT. Po odebraniu sygnału LUT lokalizuje źródło, z którego nadano wiadomość, z dokładnością ok. 4 km poprzez analizę efektu Dopplera wywołanego ruchem satelitów względem źródła sygnałów. Następnie informacja przesyłana jest do odpowiedniego centrum kontroli misji, gdzie po dalszym przetworzeniu, wiadomość jest wysyłana do odpowiedniego ośrodka koordynacji ratunkowej, które podejmuje akcję poszukiwawczo – ratowniczą na zlokalizowanym obszarze,
 • Digital Data Recorder (DDR) – jest urządzeniem rejestrującym oraz służącym do przechowywania zgromadzonych danych.

Źródło: NASA, NOAA

Comments are closed.