XXV Seminarium i X Walne Zgromadzenie PKiM

0

Zarząd Pracowni Komet i Meteorów informuje, że w dniach 27.02-02.03 2009r. odbędzie się XXV Seminarium oraz X Walne Zgromadzenie PKiM. Spotkanie odbędzie się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej18. Seminarium jest znakomitą okazją do nawiązania kontaktu z jedną z najprężniej działających grup obserwatorów meteorów na świecie, jest też okazją do wymiany doświadczeń, jak też do wzajemnego spotkania się osób zaangażowanych w prace PKiM.

Tematyka wykładów jakie odbędą się w tych dniach jest bardzo różnorodna – dotyczy ona zarówno problemów teoretycznych związanych z prowadzonymi przez pracownię badaniami, problemów technicznych związanych z konstrukcją sprzętu jak też niekiedy dziedzin astronomii o zupełnie innym przedmiocie badań. Prelekcje prowadzone będą przez pracowników naukowych Centrum Astronomicznego, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego jak też Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, swoje prezentacje przedstawią też członkowie Pracowni Komet i Meteorów.

W trakcie Walnego Zgromadzenia podsumowana zostanie działalność obecnego Zarządu, a także odbędzie się dyskusja na temat aktualnej sytuacji Pracowni. Zgodnie ze statutem PKiM odbędą się wybory zarządu na kolejną 2-letnią kadencję.

Zaproszenie to kierujemy zwłaszcza do młodych, ambitnych osób które chciałyby ukierunkować swoje astronomiczne zainteresowania w sposób efektywny i niebanalny. Astronomia meteorowa jest dziedziną bardzo otwartą na działania miłośników astronomii, obserwacje zbierane w ustandaryzowany sposób są w tej dziedzinie od lat wykorzystywane w poważnych analizach i publikacjach.

Zgłoszenia należy przesyłać do niedzieli, dnia 15 lutego 2009 roku włącznie, na adres pkim(WYTNIJ_NAWIAS)@pkim.org z kopią na adres brahi(WYTNIJ_NAWIAS)@op.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika
– adres
– telefon kontaktowy
– w przypadku osób po raz pierwszy kontaktujących się z pracownią: krótkie uzasadnienie chęci uczestnictwa w seminarium
– w przypadku pozostałych osób: krótkie podsumowanie działalności obserwacyjnej, teoretycznej bądź popularyzatorskiej w czasie mijającego roku

Ilość miejsc jest ograniczona pojemnością sal wykładowych oraz ilością miejsc noclegowych stąd ostatnie 2 punkty zgłoszenia mogą decydować o przyjęciu uczestnika na seminarium.

Przyjmujemy tylko zgłoszenia indywidualne od osób bezpośrednio zainteresowanych tematyką meteorową (ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie przyjmujemy dużych grup zorganizowanych)

Zainteresowanych wygłoszeniem referatu proszę o kontakt na adres brahi(WYTNIJ_NAWIAS)@op.pl. W takim wypadku potrzebne będą:
– temat referatu
– czas potrzebny na jego wygłoszenie
– ewentualne preferencje co do daty i godziny wygłoszenia wykładu

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą karimaty, śpiwory, sztućce oraz kubki. Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie, w pobliżu znajduje się dość dobrze zaopatrzony sklep. Uczniowie mogą liczyć na zwolnienia z zajęć lekcyjnych. Lista uczestników oraz szczegółowy plan semianrium ogłoszone zostaną w dniu 18 lutego 2009 roku.

Przydatne adresy:
http://www.pkim.org – strona Pracowni Komet i Meteorów
http://www.pkim.org/?q=pl/seminaria_pkim – informacje o dotychczasowych seminariach PKiM
http://www.pkim.org/?q=pl/node/41 – informacje o PKiM
http://www.pkim.org/?q=pl/publikacje – publikacje autorstwa członków Pracowni Komet i Meteorów

Wszelkich dodatkowych informacji zasięgnąć można pod wymienionymi wyżej adresami e-mail bądź pod numerem telefonu 600 604 363

Źródło: Pracownia Komet i Meteorów

Comments are closed.