HST – Aktualne badania brązowych karłów

0

Poszukiwania brązowych karłów wokół pobliskich gwiazd wskazują na ich bardzo małą ilość jako towarzyszy gwiazd mało masowanych. Tym samym i w ich wypadku zachodzi zjawisko pustyni brązowych karłów zaobserwowane dla gwiazd o masach porównywalnych ze Słońcem.

Obserwacje zostały wykonane za pomocą NICMOS i objęły 223 gwiazdy jako część przeglądu RECONS (arch Consortium on Nearby Stars). Ma on na celu określenie natury gwiazd bliskich Słońcu (w odległości 32.6 lat świetlnych). Znaleziono łącznie tylko 12 brązowych karłów.

Obserwacje za pomocą NICMOS pozwoliły również na pierwsze oszacowania orbity w układzie podwójnym brązowych karłów Kelu-1. Okres obiegu wynosi tu 38 lat. Na podstawie dynamiki orbitalnej oszacowano całkowitą masę układu na 184 masy Jowisza. Jednak na podstawie obserwacji fotometrycznych i spektrometrycznych stwierdzono, że brązowe karły mają masy 61 i 50 mas Jowisza. Może to wskazywać na istnienie 3 członka układu. Byłby to wtedy pierwszy potrójny układ brązowych karłów.

Żródło:
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/01/full/

Comments are closed.