Fermi – badania pulasrów w zakresie gamma

0

Satelita Fermi wykrył 12 nowych pulsarów możliwych do zarejestrowania tylko w promieniowaniu gamma, oraz zarejestrował promieniowanie gamma z 18 innych. Dotychczasowe obserwacje pulsarów na falach radiowych pozwalały na wykrycie jednie kilku ppm całkowitej energii ich emisji. W zakresie promieniowania gamma możliwe jest zarejestrowanie około 10% ich eneregii. Pulsary wykrywalne tylko w zakresie gamma posiadają wiązki radiowe omijające Ziemię.

Obserwacje w zakresie gamma pozwalają na badania przyspieszania cząstek w polu magnetycznym pulsarów, co jest odpwiedzialne za emisję w tym zakresie. Do tej powy sądzono, że promieniowanie gamma jest produkowane blisko powierzchni gwiazdy, w jej rejonie biegunowym, z którego pochodzą wiązki radiowe. Obserwacje pulsarów rejestrowalnych tylko w zakresie gamma wskazują jednak, że emisja ta może powstawać wysoko nad powierzchnią gwiazdy. Cząstki emitujące to promieniownie są prawdopdobniej przyspieszane na otwarytych liniach pola magnetycznego. Dla pulsara Vela, region emitujący promieniowanie gamma znajduje się prawdopodobnie w odległości 300 mil od gwiazdy o średnicy tylko 20 mil. Jednak zebrane do tej pory dane nie pozwlają jeszcze na stwierdzenie, czy poprawny jest model emisji w dużej odległości od gwiazdy, czy blisko niej.

Fermi zaobserwował też promieniowanie gamma z 7 pulsarów milisekundowych (o tempie obrotu 100 – 1000 razy na sekundę). Pulsary te przyspieszają rotację na skutek akrecji materii z gwiazdy z którą tworzą ukłąd podwójny (izolowane pulsary z czasem zwalają tempo obrotów).

Źródło:
http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/dozen_pulsars.html

Comments are closed.