Browsing: Wojsko

Artykuły na temat przyszłości wojskowych programów kosmicznych.

Misje orbitalne Satelita serii DMSP / Credit: Lockheed Martin
1

Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna (NOAA) utraciła możliwość przesyłania kontaktów do satelity DMSP-19. Był to jeden z dwóch głównych satelitów meteorologicznych świadczących usługi dla Amerykańskich Sił Powietrznych.

1 2 3 4 5 13