W Polsce powstanie stacja odbioru i przetwarzania danych z systemu COSMO-SkyMed I i II, na użytek Wojska Polskiego.

COSMO-SkyMEd dla Polski

Logo Thales Alenia Space / Credits: TAS

Logo Thales Alenia Space / Credits: TAS

Firmy Thales Alenia Space oraz Telespazio, w porozumieniu z Teledife (Generalna Dyrekcja Telekomunikacji, IT i Zaawansowanych Technologii włoskiego Ministerstwa Obrony), wspólnie dostarczą Ministerstwu Obrony Narodowej RP naziemny segment do odbierania i przetwarzania danych z włoskiego systemu satelitów COSMO-SkyMed pierwszej i drugiej generacji.

Umowa opiewająca na 30 milionów euro jest elementem porozumienia podpisanego przez Ministrów Obrony Polski i Włoch dotyczącego obserwacji Ziemi. Zgodnie z porozumieniem, Polska będzie miała również swój udział w fazie satelitów II generacji programu COSMO-SkyMed i będzie mogła użytkować segment naziemny na własnym terytorium.

Zawarty kontrakt obejmuje dostarczenie Polsce naziemnego segmentu, który umożliwi dostęp do danych zbieranych przez COSMO-SkyMed. Panel użytkownika o nazwie Polish Defense User Ground Segment (P-DUGS) pozwala korzystać z dostępu do obrazów, odbierać dane satelitarne, generować i zbierać dane o różnych parametrach. Panel będzie integralną częścią całego segmentu naziemnego systemu COSMO-SkyMed, opartego na modułowym, skalowalnym projekcie.

Przykład zobrazowania radarowego z COSMO-SkyMed, przedstawiajacy port lotniczy / Credit: ASI

Przykład zobrazowania radarowego z COSMO-SkyMed, przedstawiajacy port lotniczy / Credit: ASI

Naziemny segment dla Polski będzie implementowany w dwóch etapach. Pierwszy, zaplanowany na przełom lat 2016 i 2017 zagwarantuje dostęp do danych satelitów pierwszej generacji COSMO-SkyMed. Etap drugi, przewidywany na czas pomiędzy końcem roku 2017 a początkiem 2019, rozszerzy dostęp o dane powstających satelitów drugiej generacji.

Zawarty 2 września, podczas targów MSPO w Kielcach, kontrakt jest pierwszym konkretnym krokiem we współpracy resortów obrony Włoch i Polski w zakresie programów kosmicznych. Jest również wzmocnieniem obecności Telespazio i Thales Alenia Space w Polsce. Finansowany przez Włoską Agencję Kosmiczną, włoskie Ministerstwo Obrony oraz Ministerstwo Nauki, Uniwersytetów i Badań Naukowych, program COSMO-SkyMed jest jednym z najbardziej innowacyjnych programów obserwacji Ziemi.

Pierwsza generacja obejmuje system czterech jednakowych satelitów, wyposażonych w czujniki radarowe, zdolne do pracy w każdych warunkach atmosferycznych niezależnie od parametrów widoczności i wyposażony w odświeżanie obrazu o bardzo wysokiej częstotliwości. COSMO-SkyMed został zaprojektowany, aby sprostać zarówno wymaganiom sektora wojskowego, jak i cywilnego – zapewnia monitoring środowiska (pogodowy), jak
i działania z zakresu bezpieczeństwa.

Kolejny etap prac nad II generacją systemu

W podobnym czasie, w ramach porozumienia grupy podmiotów związanych z Telespazio (Finmeccanica), firma Thales Alenia Space podpisała z Włoską Agencją Kosmiczną (ASI) kontrakt na realizację kolejnej fazy programu satelitów drugiej generacji COSMO-SkyMed (CSG). Wartość tej części projektu wynosi 182 miliony euro, z czego 154 miliony otrzyma Thales, z kolei wysokość udziału Telespazio wyniesie 28 milionów euro.

Podpisana umowa rozpoczyna fazę C4/D1 programu polegającą na szczegółowym zaprojektowaniu systemu, produkcji segmentu kosmicznego złożonego z dwóch satelitów o wysokiej wydajności, a także przygotowaniu infrastruktury naziemnej.

Kwota kontraktu obejmuje zakończenie budowy pierwszego satelity i opracowanie całego segmentu naziemnego oraz zakup elementów niezbędnych do budowy drugiego satelity.

Aby zagwarantować płynne przejście w programie i kontynuację funkcjonowania satelitów pierwszej generacji COSMO-SkyMed, pierwszy z satelitów drugiej generacji musi być gotowy do użytku w pierwszej połowie 2018 roku, a drugi z nich w pierwszej połowie 2019. Żeby dotrzymać tego terminu, pozyskanie finansowania na cały system powinno zakończyć się na początku 2016 roku.

(Thales Alenia Space, Thales Alenia Space Polska)

Przekaż dalej

Komentarze są wyłączone.